2019/02/10

KIROLA ETA PERTSONAK


KIROLA ETA PERTSONAK
 
Gaur egun, kirola gizarterako garrantzia handia garatu dauanetik, beste arlo batzuetan ere erreparatu da honetan etekin handia lortu ahal izateko. Gero eta gehiago erabiltzen da psikologia kiroletan, honela, entrenamenduetan eta partiduetan edo txapelketetan esfortzu eta motibazio maila hoberenak lortu daiteke.

Lehenengo, urte hasieran ume talde bat entrenatzen hasi nintzan. Umeak diran arren, ahal dan etekin handiena lortzen saiatzen naz beti. Denbora pasatu ahala, umeak ezagutzen joan nintzan eta haien bertute eta ahuleziak ezagutu nebazan. Pertsona desberdinak ahalmen desberdinak daukiez eta ezinezkoa da guztioi gauza edo helburu berdinak eskatzea. Ume bakoitza ezagututa, haien ahalmenen arabera, jokatzeko era bat eta etekin desberdinak eskatzen dodaz. Ahalmen handia daukan ume bati, hoberena izatea eta gauzak helburu bategaz egitea eskatu behar jako, horrela, jokalari ona izateko. Ahalmen txikiko ume batentzat ezinezkoa da besteon mailan egotea. Hau eskatzen badeutzazu, umea desmotibatuko dozu eta azkenean egoera txarrerantz joango da. Ume honeek, lan eta arreta itzela behar dabe. Haien eskura dagozan helburuak eskatu behar jakez epe laburrean eta honen bidez haien motibazio maila igotzen joango da eta asko hobetuko dabe.

Adibidez, ahalmen handiak daukiezan jokalariei haien taldekideek baino gehiago esfortzatzea eta hoberenak izatea eskatu behar deutzagu hobetzen jarraitzeko. Ahalmen txikiagoa daukien umeei, ordea, gauza oso basikoak eta errazak eskatzen deutzaguz ( korrika egitea, pase errasak eta azkarrak ematea eta ahal daben guztia ematea).

Bestalde, beste faktore bat baldintzatzen dau umeen motibazio eta etekina. Pertsona bakoitza izaera desberdina dauka. Batzuk, izaera indartsua eta ausarta daukie, eta beste batzuk, ordea, izaera ahuleko edo koldarreko pertsonak dira. Askotan, auzartak diranak, beharrezkoa dabe norbaitek haien lana kritikatzea eta noizbehinka ohi bat jasotzea haien alde hoberena lortzeko eta guztiz motibatuta egoteko. Ordea, izaera ahula daukien umeek, haien buruan konfidantza izatea beharrezkoa dabe eta hori entrenatzailearen lana da. Ume hauei haien bertuteak erakutsi eta indartu behar deutzaguz eta horrela gutxinaka haien etekin maximoa lortuko dogu.

Laburbilduz, ume eta pertsona mota asko dagoz. Guztiok desberdinak izan arren pertsona mota bat ez da bestea baino hobea, aldea pertsonak ezagutzea eta haiek behar dabena emotea da etekin handiena lortzeko.

               
Asier Dospazos


No hay comentarios:

Publicar un comentario