2013/02/21

2013 EGUTEGIA2013
 


Urtarrila:                                                        otsaila:
egin dezagun bidea elkarrekin           geroaldia orainaldia da,
aztarna gutxituz.                                etorkizuna gurea da.
                                              
      


Martxoa:                                                         Apirila
gure ingurumena zaintzea,                  jasangarritasunak zuzeneko
bizimoduaren eta                                 lotura du gure eguneroko  
ondorengo belaunaldien                      ohiturekin                   
kalitatea  hobetzea da

     


Maiatza:                                                       Ekaina          
oinez ibiltzea da aukerarik                garraio publikoa erabiltzeak
osasungarriena, bai zuretzat,           klimaren aldaketan eragin
bai ingurumenarentzat                          txikiago izango du

      


Uztaila:                                                             Abuztua
 murriztu, berrerabili, birziklatu           geure ingurumena, geure
                                                           etorkizuna, geure eskubidea
                                                           berdea ez bada, ez da izango                                                                                                                            
        


Iraila:                                                                        Urria:
lurretik lorera, loretik                                 lurra izeneko planetan,
bihotzera, legetatik urrun, malkotatik        erabaki indibidualek txikiak
gertu, esadazu lagun eskutik heldu          dirudite joera eta mehatxu    
eta begitara gure planeta zainduko          globalaren aurrean,baina      
dugula, bizirik mantenduko dugula.          milioika pertsona batera
                                                                  aritzen bagara,indar     
                   harrigarria izan dezakegu
                                                                                              
     Azaroa:                                                        Abendua:
lurra babestea planetako                 “hator hator, neska mutil
biztanle guztion ardura da,              etxera garraio publikoan,
guk geure etxea zaintzen ez            gaztaina ximelak jatera, gabon                         
badugu, ezin diegu besteei             gaba ospatzeko aitaren ta
planeta zaintzeko eskatu                 amaren ondoan”

                                                          


                                                    SOLOKOETXEKO BERTSOAK

Goiko ozono geruza ari
da gelditzen oso mehea
eta zikina bezain iluna
daukagu berriz airea
guzti guztia bideratzeko
eduki dugu ideia:
ikastetxe honetan sortu da
ingurumen batzordea.
Plastiko, lata, papera,beira,
hainbat zabor organiko
gauza ugari birziklatzen da
baina hori ez da nahiko
naturak behar du konpromisoa
eta ez hainbat ostiko
bestela suntsituko baita
ta agur Planeta betiko.
Lurra kutsatuta ikusteak
ematen digu tristura
denon artean gorde behar da
lurra eta gure ura
guztiona ta guztiontzat da
beraz guztion ardura
ez zaitez izan zentzugabea
zaindu dezagun natura

Doinua: "Aita Jainkoak egin banindu"


                                                                     

Egutegi honekin hauxe izan da gure asmoa :
AG21eko proiektua zabaltzea etxe guztietara
Ekologi eta elkartasun egunak ezagutaraztea
Ekimen eta pentsamendu ekologistak zabaltzea
Institutuko ikasle etxe guztietara zabaltzea
Garraio Publikoaren beharra zabaltzea
Mugikortasuna zainduz aztarna gutxitu…aurtengo leloa zabaldu.

Eskerrik asko Josu Rekalde zure laguntzagatik 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario